Spalio – gruodžio mėn. mūsų įstaigos pedagogai, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Valatkevičienė ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ingrida Šukaitienė, dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir savivaldybių biudžetų lėšomis finansuojamo projekto ilgalaikiuose mokymuose „Inovacijos vaikų darželyje“.
Tikslas: informacinių technologijų, STEAM (anglų k.Science –gamtos mokslai, Technology –technologijos, Engineering –inžinerija, Art –menas / dizainas, Mathematics –matematika), darnaus vystymosi ir kūrybingumo ugdymo diegimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose.

Mokymose įgytų žinių praktinis pritaikymas:

Meniu