2020 metai

2020 m. Biudžeto ataskaitų rinkinys – METINIS Peržiūrėti dokumentą
2020 m. III ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys  Peržiūrėti dokumentą
2020 m. II ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys  Peržiūrėti dokumentą
2020m. I ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys   Peržiūrėti dokumentą

                                              2019 metai
2019 m. Biudžeto ataskaitų rinkinys – METINIS   Peržiūrėti dokumentą
2019 m. III ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys   Peržiūrėti dokumentą
2019 m. II ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys   Peržiūrėti dokumentą
2019 m. I ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys  Peržiūrėti dokumentą
                                              2018 metai
2018 m. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos – METINĖS Peržiūrėti dokumentą
2018 m. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos – METINĖS  Peržiūrėti dokumentą
2018 m. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaitos – METINĖS Peržiūrėti dokumentą
2018 m. III ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos   Peržiūrėti dokumentą
2018 m. III ketv. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos  Peržiūrėti dokumentą
2018 m. III ketv. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaitos   Peržiūrėti dokumentą
2018 m. II ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos  Peržiūrėti dokumentą
2018 m. II ketv. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos  Peržiūrėti dokumentą
2018 m. II ketv. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaitos  Peržiūrėti dokumentą
2018 m. I ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos  Peržiūrėti dokumentą
2018 m. I ketv. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos Peržiūrėti dokumentą
2018 m. I ketv. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaitos Peržiūrėti dokumentą
                                              2017 metai
2017 m. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos – METINĖS   Peržiūrėti dokumentą
2017 m. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos – METINĖS Peržiūrėti dokumentą
2017 m. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaitos – METINĖS Peržiūrėti dokumentą
2017 m. III ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos   Peržiūrėti dokumentą
2017 m. III ketv. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos  Peržiūrėti dokumentą
2017 m. III ketv. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaitos Peržiūrėti dokumentą
2017 m. II ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos  Peržiūrėti dokumentą
2017 m. II ketv. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos  Peržiūrėti dokumentą
2017 m. II ketv. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaitos  Peržiūrėti dokumentą
2017 m. I ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos   Peržiūrėti dokumentą
2017 m. I ketv. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos  Peržiūrėti dokumentą
2017 m. I ketv. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaitos  Peržiūrėti dokumentą

Meniu