• Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ taryba:
  Pirmininkė – V.Taurienė, sandėlininkė;
  Sekretorė – I.Šukaitienė, mokytoja metodininkė;
  Nariai (darbuotojai) – L.Žūkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; I.Baltušienė, virėja;
  Tėvų atstovai – Inga Kanapeckienė („Pelėdžiukų“ gr.), Kristina Gelumbiclienė („Pelėdžiukų“ gr.),  Dainius Balnionis („Pelėdžiukų“ ir „Ežiukų“ gr.), Aušra Rimaitė („Pelėdžiukų“ gr.),  Neriga Dambrauslienė („Ančiukų“ gr.), Inga Bagžiūnaitė-Butvilienė („Ančiukų“ ir „Drakoniukų“ gr.), Indrė Mališauskienė („Drakoniukų“), Aistė Palevičienė („Drakoniukų“),  Ieva Bartkuvienė („Boružėlių“ gr.), Rita Krasinskienė („Boružėlių“ gr.), Ada Kadienė („Nykštukų“ gr.), Jolanta Zaikauskienė („Nykštukų“ gr.).
 • Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ Pedagogų taryba:
  Pirmininkė – A.Valatkevičienė, direktorė;
  Sekretorius – K.Jocevičienė, vyresn. mokytoja;
  Nariai – visi pedagogai.
 • Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ Metodinės taryba:
  Pirmininkė – L.Žūkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  Sekretorius – A.Čistovienė, meninio ugdymo mokytoja;
  Nariai – visi pedagogai.
 • Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ Pedagogų atestacinės komisija:
  Pirmininkė – A.Valatkevičienė, direktorė;
  Sekretorius – L.Žūkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  Nariai – H.Slavinskienė, vyresn. mokytoja; S.Lukoševičienė, mokytoja metodininkė.
 • Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ Viešųjų pirkimų komisija:
  Pirmininkė – V.Taurienė, sandėlinkė;
  Nariai – H.Slavinskienė, vyresn. mokytoja; E.Banevičienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui.
 • Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ Vaiko gerovės komisija (VGK):
  Pirmininkė – A.Valatkevičienė, direktorė;
  Sekretorius – M.Liepa, meninio ugdymo mokytojas;
  Nariai – L.Žūkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; I. Galinskaitė, logopedė; K.Jocevičienė, vyresn. mokytoja; D.Šimkauskienė, vyresn. mokytoja.
 • Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ 2021 metų veiklos programos parengimo darbo grupė:
  Iniciatorius – A.Valatkevičienė, direktorė;
  Kuratorius – L.Žūkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  Nariai – E.Banevičienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui; A.Čistovienė, meninio ugdymo mokytoja; I.Šukaitienė, mokytoja metodininkė.
 • Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ Etikos komisija:
  Nariai – A.Valatkevičienė, direktorė; L.Žūkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; E.Banevičienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui; D.Šimkauskienė, vyresn. mokytoja.
 • Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ Darbo taryba:
  Pirmininkė – K.Jocevičienė, vyresn. mokytoja;
  Sekretorius – G.Vetrova, raštvedė;
  Narys – D.Šimkauskienė, vyresn. mokytoja.
 • Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ Ekstremalios situacijos valdymo grupė:
  Nariai – E.Banevičienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui; L.Žūkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; V.Taurienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

PROJEKTAS „CUKRINĖS KALĖDOS SPRAGTUKE “

Vykdymo data: 2020 lapkričio mėn. 16 d. – gruodžio mėn. 23 d.
PROJEKTO TIKSLAI:

 • Atskleisti vaikams pasiruošimo Kalėdų šventei prasmę.
 • Skatinti aktyvios, savarankiškos ir iniciatyvios vaiko asmenybės ugdymą.
 • Formuoti vaiko estetinį suvokimą – grožį puošiant darželio aplinkas.

PROJEKTO INICIATORIUS: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Žūkienė
PROJEKTO ORGANIZATORIAI: pedagogai: S. Lukoševičienė, A.Čistovienė, D.Šimkauskienė, I.Šukaitienė, A. Klimkevičienė, R. Lynikienė, visuomenės sveikatos specialistė V. Taurienė.

Meniu