VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS (Įstaigoje):
Vaikai valgo tris kartus per dieną:
Pusryčiai 9:00 val.
Pietūs 12:30 val.
Vakarienė 16:00 val.
Tėvams parašius prašymą, galima atsisakyti pusryčių ar vakarienės.
Tėvams pasirinkus 4 valandų lankymo modelį, vaikai įstaigoje nevalgo.

Perspektyvinius valgiaraščius įstaigoje sudaro specialistas – dietologas.
Dalyvaujame ES ir valstybės finansuojamose “Pienas Vaikams” ir “Vaisių vartojimo skatinimo” programose.
Vaikai nemokamai gauna pieno ar pieno produktą ir vaisių.

20 dienų perspektyvinis valgiaraštis (1-3 m. ir 4-7 m. vaikų amžiaus grupėms) parengtas vadovaujantis vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo nauja redakcija (LR SAM 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-394 redakcija) ir patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos.
20 dienų valgiaraštis 1-3 m. amžiaus vaikams 
20 dienų valgiaraštis 4-7 m. amžiaus vaikams 
20 dienų perspektyvinis valgiaraštis (4-7 m. vaikų amžiaus grupėms) sudarytas dietisto (Kauno m. savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro specialistas).
Nuo 2020 01 01 d. nebegalioja įsakymas Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 22 d. Nr. B1-610 „Dėl Vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų valgiaraščių derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.
20 dienų pritaikyto maitinimo valgiaraštis

NEMOKAMAS MAITINIMAS (PIETŪS) PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS:
2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant nevalstybines mokyklas ir darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo mokiniams gali kreiptis ir vienas iš vaiko globėjų.

Prašymus-paraiškas galima teikti šiais būdais:
< el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt;
< seniūnijose pas dirbančius Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistus;
< siųsti adresu Nemuno g. 29, LT-44295 Kaunas, el. p. socialines.paramos.skyrius@kaunas.lt
Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą:
• paskambinus Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 37 425283;
Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (2006-06-13, Nr. X-686);
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-06-18 sprendimas Nr. T-289 „Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir teikimo tvarkos aprašas“;
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-17 įsakymas Nr. A-1891 „Dėl nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti mokyklose ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose skiriamų lėšų dydžio nustatymo“.

SVEIKOS MITYBOS UGDOMOJI VEIKLA:
Nuo 2016 m. įstaigoje organizuojame sveikos mitybos projektą „Augu sveikas ir stiprus“.
Iniciatorius: mokytoja Kristina Jocevičienė.
Bendradarbiavimas su: visuomenės sveikatos specialiste Vale Tauriene.
Projekto aktualumas: sveikata neįkainojamas turtas. Kasdienine veikla ir savo elgesiu stengiamės vaikams padėti suprasti ir pasirinkti ką valgyti, gerti, kaip elgtis, sportuoti. Suprasdami, kad vaikas iš prigimties jautri būtybė, teisingo ir sveiko gyvenimo pagrindus formuojame nuo pat mažens. Daržovės ir vaisiai suteikia ir palaiko sveikatą, padeda atgauti jėgas, išvengti ligų. Vaikai ne visa daržoves ir vaisius mėgsta, todėl projekto metu stengiamės kuo daugiau suteikti žinių  apie jų naudą sveikatai.
Projekto tikslas: ugdyti ir propaguoti sveikos gyvensenos – mitybos įpročius.

Meniu