Lankančius vaikučius į grupę auklėtojai prašome atvesti iki 9.00 val. arba informuoti auklėtojas ar įstaigos administraciją apie vaiko neatvykimo priežastį.

Vaikai į ikimokyklinę įstaigą priimami vadovaujantis „Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės tvarkos aprašu“.

PRIĖMIMO TVARKA nuo 2020 01 01 d.
http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai/

Jeigu nusprendėte, kad Jums patinka mūsų įstaiga, prašymą dėl vaiko lankymo galite pateikti tiesiog atvykę į Įstaigą.
Už vaikų priėmimą įstaigoje atsakingas asmuo – pavaduotoja ugdymui Asta Valatkevičienė.

 Priėmimo laikas 10.00 – 16.00 val.

 Su savimi turėkite dokumentus:
<vaiko gimimo liudijimą
<dokumentus įrodančius prioritetą.

Meniu