Priešmokyklinis ugdymas

1 metų programa skirta 7 (6) metų vaikų ugdymui(si).

Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Šešiametis – dar ne mokinys, todėl priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdomoji aplinka, metodai orientuoti į ikimokyklinio ugdymo specifiką, t.y. ugdymas vyksta per vaiko pagrindinę veiklą žaidimą.

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa. Ugdomos pagrindinės vaiko kompetencijos: socialinė, sveikatos saugojimo, komunikacinė, pažintinė ir meninė.

Priešmokyklinio ugdymo programa

Priešmokyklinėje grupėje integruojama vaikų ugdymo(si) programa:

  • Socializacijos „Zipio draugai“. Ši programa moko vaikus įveikti kasdienius sunkumus, atpažinti ir įvardinti savo jausmus, juose susivokti ir išreikšti sau ir kitiems priimtinais būdais.

2019-2020 m.m programoje “Zipio draugai” dalyvaujančios Kauno miesto ugdymo įstaigos

Mūsų įstaigos priešmokyklinio amžiaus vaikai ugdosi atsakomybės jausmą – suteikiama galimybė atstovauti darželį:

 

Meniu