PSICHOLOGO KONSULTACIJOS – specialistas bendraujantis su vaiku tik turint tėvelių raštišką sutikimą, konsultuojantis ugdytinių šeimas jiems rūpimais klausimais, dalyvaujantis įstaigoje organizuojamose prevencinėse programose.

Registracija tel.: 8 673 11563 (Kristina Grigalavičienė)

NEMIEGALIŲ GRUPĖ – dienos metu neužmiegantiems vaikams sudaromos sąlygos nemiegoti. Kol draugai miega, „nemiegaliai“ salėje ar kitoje erdvėje žaidžia ramius žaidimus. Tokia grupė (iki 20 vaikų) sudaroma tėvams pateikus raštišką prašymą grupės auklėtojai.

„Nemiegaliai“ turi savo taisykles ir tradicijas. Pavyzdžiui, vaikai kartu su logopede organizuojasi arbatėlių degustacijas…

PLOKŠČIAPEDYSTĖS PROFILAKTIKA – vaikams, kuriems reikalingos korekcinės mankštos, pagalbą teikia kūno kultūros pedagogas. Tokia vaikų grupė sudaroma atsižvelgiant į šeimos gydytojo pažymas.

LOGOPEDO UŽSIĖMIMAI – kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turintiems vaikams pagalbą teikia logopedė. Vaikų grupė sudaroma atsižvelgiant į logopedo įsivertinimus, šeimos gydytojo ar Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas.

UŽGRUPINĖS VEIKLOS – įstaigoje orgizuojamas papildomas tikslinis vaikų ugdymas(is): kūno kultūra, muzika ir dailė. Šioje veikloje, nustatytu grafiku, dalyvauja visi darželio vaikai.

Meniu