Balandžio 11 – 19 dienomis įstaigoje organizavome edukacinį projektą “Velykos pavasarį žadins”. Projekto metu organizatoriai stengėsi plėsti ugdytinių žinias apie Šv. Velykų tradicijas, papročius, puoselėjo senąsias tradicijas išbandant velykinių margučių marginimą vašku, gamino kiaušinius iš molio, kartono, juos dekoravo ir kabino ant “bendrystės medžio“, taip papuošdami įstaigos aplinkas.
Balandžio 15 d. įstaigoje vyko renginys “Kiškių Velykos”, kurio metu “kiškiai” (G. Klimaitė, A. Stašauskaitė, M. Liepa) skatino vaikų žaidimą, kūrybą, vaizduotę, taikant STEAM ugdymo metodą vaikų gebėjimams lavinti, didino vaikų fizinį aktyvumą per netradicines velykines fizinio ugdymo veiklas.
Projekto iniciatorius: A. Klimkevičienė;
Projekto organizatoriai: G. Klimaitė, A. Stašauskaitė, M. Liepa, H. Slavinskienė, D. Šimkauskienė, S. Lukoševičienė.

Meniu