Įstaigos projektas – vasaros stovyklėlė “SAULUTĖ 2022”
Dalyviai: įstaigos ugdytiniai, mokytojai.
Iniciatorius: mokytoja metodininkė S. Lukoševičienė.
Tai kasmetinis – tradicinis įstaigos projektas, kuriuo metu vaikams veikla organizuojama teminėmis savaitėmis:
I-a savaitė (6 – 10 d.) „Tišku tešku“ (atsakingi: M. Liepa, I. Visockienė, G. Klimaitė).
Tikslas: didinti vaikų fizinį aktyvumą, lavinti vaikų gamtos pažinimo, atradimo ir kūrybiškumo gebėjimus per natūralų vaikų judėjimą, naudojant gamtines medžiagas  (vanduo, smėlis, purvas, medis ir kt.).
Veikla: išbandyti vasaros teikiamus malonumus – laistymasis vandeniu, fontanas, vandens balionų mėtymas į taikinius, “purvo vonios”.

II-a savaitė (13 – 17 d.) „Jaunieji gamtos tyrinėtojai ir atradėjai“ (atsakingi: S. Lukoševičienė, K. Jocevičienė, D. Šimkauskienė).
Tikslas: skatinti vaikus tyrinėti, eksperimentuoti, bandyti, stebėti ir atrasti daug naujų bei netikėtų dalykų.
Veikla: vaikai tapę sekliais-detektyvais su padidinimo stiklais turėjo ieškoti aplinkoje daiktų iš jiems pateikto sąrašo, stebėjo vandens liejimąsi -lašino spalvotą vandenį ant vatos, piešė ant popierinio rankšluosčio, judino “kirminukus“, „žvejojo“ kamštelius, gamino „lempas“, kūrė paveikslus su kamuoliukais.
III-a savaitė (20-23 d.) „Šešėlis“ (atsakingi: A. Klimkevičienė, R. Lynikienė, G. Klimaitė).
Tikslas: skatinti vaikus atrasti šešėlių formų, spalvų ir dydžių įvairovę, pasitelkiant pačių vaikų gamintus vitražinius elementus.
Veikla: visi įstaigos vaikai ir darbuotojai buvo pakviesti į „Spragtuko“ lauko teatrą – premjerą „Vikšrelio šešėlis“. Kiekvienas dalyvis turėjo po „tikrą bilietą“. Vaikai galėjo pamatyti spektaklį, kuriame buvo panaudoti vitražiniai personažai, kurie nuo saulės spindulių skleidė įvairias spalvas. Spektaklio viduryje iš „vikšrelio“ išsirito „drugelis“, kuris susirado draugų ir atrado spalvotus šešėlius. „Drugeliai“ atsinešė stebuklingą dėžę – joje slėpėsi vaikų veiklos užduotys. Užduotis perskaitė patys drąsiausi! 🙂 Vaikams buvo pasiūlytos meninės vaikų vaizduotę lavinančios veiklos: patiems paieškoti spalvotų šešėlių panaudojant savo gamybos vitražinius darbelius, apipiešti surastą šešėlį, sudėlioti su draugais šešėlių „traukinuką“, išbandyti save kaip teatro aktoriumi ir pan.
Meniu