INFORMACIJA APIE LAISVAS DARBO VIETAS

Reikalingas LOGOPEDAS dirbti 1,00 etatu.
Reikalavimai: logopedo profesinė kvalifikacija. Išsilavinimas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis).
Funkcijos: teikti specialiąją pedagoginę pagalbą ikimokyklinio amžiaus vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. 
Dokumentai, kurie turi būti pateikti: 

 • CV
 • Prašymas
 • Asmens dokumentas (kopija)
 • Išsilavinimo dokumentai (kopija)
 • Nepriekaištingos reputacijos pažyma

Reikalingas MOKYTOJO PADĖJĖJAS dirbti 0,50 etatu.

Reikalavimai: išsilavinimas ne žemesnis kaip vidurinis ir/ar profesinis.
Funkcijos: padėti vaikui orientuotis ir judėti aplinkoje, padėti vaikui įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti ir bendradarbiauti su įstaigos specialistais ir mokytojais.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti: 

 • CV
 • Prašymas
 • Asmens dokumentas (kopija)
 • Išsilavinimo dokumentai (kopija)

Reikalingas IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJA (S) dirbti 0,50 etatu.

Reikalavimai: pedagoginis išsilavinimas. Ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikacija.
Funkcijos: ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti: 

 • CV
 • Prašymas
 • Asmens dokumentas (kopija)
 • Išsilavinimo dokumentai (kopija)


 
Dokumentų priėmimo vieta: Kauno lopšelis-darželis „Spragtukas“, Kęstučio g. 44A (raštvedžio kabinetas) arba el.paštas: darzelis@spragtukas.lt
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: tel.: +370 37 422487,  el.paštas: darzelis@spragtukas.lt

 

 

Meniu