KADA SKELBIAMAS IPRR – infekcijų plitimą ribojantis rėžimas?
NUO 2021 M. LAPKRIČIO 17 D.:
Izoliacijos algoritmas 
Vakcinacija sustiprinančiąja doze nuo Covid 19 ligos

KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO “SPRAGTUKAS” UGDYTINIŲ ŠEIMOMS, ESANT COVID-19 ĮVYKIUI, KONTAKTINIAI TELEFONAI:
Visuomenės sveikatos specialistė V. Taurienė tel.: 8 67 693368;
Įstaigos atsakingas atstovas nedarbo dienomis G. Kaupienė tel.: 8 65 331249.
INFORMACIJA:
NUO 2021 M. LIEPOS 1 D. VISOJE ŠALYJE SKELBIAMA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOJI SITUACIJA
KĄ SVARBU ŽINOTI 2021 M.?
2021-10-13 -INFORMACIJA-Pajutę peršalimo simptomus likite namie
DĖMESIO:
JEIGU COVID-19 LIGA PATVIRTINTA JŪSŲ VAIKUI
JEIGU COVID-19 SUSIRGO ĮSTAIGOS DARBUOTOJAS AR VAIKAS
JEIGU JŪS AR JŪSŲ VAIKAS TURĖJO DIDELĖS RIZIKOS SĄLYTĮ SU ASMENIU, KURIAM PATVIRTINTA COVID-19 LIGA
DIDELĖS RIZIKOS SĄLYTĮ TURĖJUSIŲ ASMENŲ IZOLIAVIMAS
VALSTYBINIAI DOKUMENTAI:
2020 11 07 d. Ekstremalios situacijos Valstybės operacijų vadovo sprendimas DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ (suvestinė redakcija nuo 2021 09 01 d.)
2021 02 26 d. ugdymo organizavimo būtinų sąlygų PAKEITIMAS
2021 05 21 d. ugdymo organizavimo būtinų sąlygų PAKEITIMAS
2021 05 31 d. ugdymo organizavimo būtinų sąlygų PAKEITIMAS
2021 06 30 d. ugdymo organizavimo būtinų sąlygų PAKEITIMAS
2021 07 20 d. ugdymo organizavimo būtinų sąlygų PAKEITIMAS

Nuo 2021-11-19 NR. V-2273 DĖL INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO ŠVIETIMO TEIKĖJUOSE, ĮGYVENDINANČIUOSE PRIEŠMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, SKELBIMO TVARKOS“ PAKEITIMAS

2021 03 05 d. Ekstremalios situacijos Valstybės operacijų vadovo sprendimas DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ (suvestinė redakcija nuo 2021 09 01)

2021 08 24 d. Ekstremalios situacijos Valstybės operacijų vadovo sprendimas DĖL PRAVEDIMO ORGANIZUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOJE (suvestinė redakcija nuo 2021 10 15 d.)
Nuo 2021-11-19 NR. V-1927 „DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE“  PAKEITIMAS
Nuo 2021-12-01 d. NR. V-2701 „DĖL DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO PASITIKRINTI, AR SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), DĖL KURIOS YRA PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR) KARANTINAS, SVEIKATOS PATIKRINIMŲ REIKALAVIMŲ

Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ DOKUMENTAI:
2020 12 07  UGDYMO ORGANIZAVIMO IR BENDRŲ TAISYKLIŲ ESANT EKSTREMALIAI SITUACIJAI TVARKA
2021 12 01 -VAIKŲ IR DARBUOTOJŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO TVARKA IR JOS PAKEITIMAI

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „SPRAGTUKAS“ bendruomenės narių (vaikų, jų šeimos narių, įstaigos darbuotojų)
SERGANČIŲ COVID-19 ir SAVIIZOLIACIJOS situacijos stebėsena
2021 11 22 d.:

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „SPRAGTUKAS“ DARBUOTOJŲ VAKCINAVIMOSI IR PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ STEBĖSENA
2021-2022 MOKLSO METAI (revakcinacijos laikotarpis)
2021 11 22 d.
 

2021 10 15 d.:

2020-2021 MOKSLO METAI
2021 08 29 d.:

2021 05 25 d.:

 

2021 04 07 d.:
         

Meniu