2021 – 2022 MOKSLO METAI

 • Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ Ekstremalios situacijos valdymo grupė:
  Nariai – E.Banevičienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui; L.Žūkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; V.Taurienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.
 • Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ 2022-2024 metų strateginio plano parengimo darbo grupė:
   Iniciatorius – A.Valatkevičienė, direktorė; Kuratorius – L.Žūkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Nariai – E.Banevičienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui; A.Čistovienė, vyresn. meninio ugdymo (muzika) mokytoja; I.Visockienė, vyresn. mokytoja; I.Šukaitienė, mokytoja metodininkė.
 • Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ Pedagogų atestacinės komisija:
  Pirmininkė – A.Valatkevičienė, direktorė;
  Sekretorius – L.Žūkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  Nariai – H.Slavinskienė, vyresn. mokytoja; S.Lukoševičienė, mokytoja metodininkė.
 • Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ veiklos plačiojo ir giluminio audito atlikimo grupė:
  Iniciatorius – A.Valatkevičienė, direktorė;
  Kuratorius – L.Žūkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  Nariai – E.Banevičienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui; A.Čistovienė, vyresn. meninio ugdymo (muzika) mokytoja; M.Liepa, vyresn. meninio ugdymo (šokis) mokytojas.
 • Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ Viešųjų pirkimų komisija:
  Pirmininkė – V.Taurienė, sandėlininkė;
  Nariai – H.Slavinskienė, vyresn. mokytoja; E.Banevičienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui.
 • Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ Vaiko gerovės komisija (VGK):
  Pirmininkė – A. Valatkevičienė, direktorė;
  Sekretorius –K. Krasauskienė, psichologė;
  Nariai – L. Žūkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;  K. Jocevičienė, vyresn. mokytoja; D. Šimkauskienė, vyresn. mokytoja; V. Taurienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė; M. Liepa, vyresn. meninio ugdymo (šokis) mokytojas.
 • Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ ikimokyklinio amžiaus vaikų gebėjimų vertinimo tobulinimo darbinė grupė:
  Kuratorius: L.Žūkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  Nariai: A. Klimkevičienė, mokytoja; I.Visockienė vyresn. mokytoja.
 • Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ 2022 metų veiklos programos parengimo darbo grupė:
  Iniciatorius – A.Valatkevičienė, direktorė;
  Kuratorius – L.Žūkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  Nariai – E.Banevičienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui; A.Čistovienė, vyresn. meninio ugdymo (muzika) mokytoja; I.Šukaitienė, mokytoja metodininkė.
 • Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ Etikos komisija:
  Nariai – A.Valatkevičienė, direktorė; L.Žūkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; E.Banevičienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui; D.Šimkauskienė, vyresn. mokytoja.
 • Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ tiriamosios veiklos „Priešmokyklinio amžiaus vaikų grupių mikroklimato stebėsena“ darbinė grupė:
  Kuratorius: .Žūkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;Nariai: S.Lukoševičienė, mokytoja metodininkė; I.Šukaitienė, mokytoja metodininkė.
 • Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ projekto „Kitoks vaikas“ darbo grupė:
  Kuratorius: L. Žūkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  Nariai: J. Uscilaitė, logopedė; M.Liepa meninio ugdymo mokytojas; Asta Č. meninio ugdymo mokytoja; R.Lynikienė, mokytoja; D.Šimkauskienė, mokytoja; I.Visockienė, mokytoja.
 • Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ tiriamosios veiklos „Pedagogų veiklos įsivertinimas ir įvertinimas“ darbinė grupė:
  Iniciatorius: A.Čistovienė, vyresn. meninio ugdymo mokytoja;Narys: M.Liepa, vyr. mokytojas.
 • Kauno lopšelio-darželio “Spragtukas” sveikatos stiprinimo veiklos organizavimo darbinė grupė: 
  Lina Žūkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  Ingrida Šukaitienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
  Inga Visockienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
  Marius Liepa, meninio ugdymo mokytojas;
  Valė Taurienė, visuomenės sveikatos specialistė.

 

PROJEKTAS „CUKRINĖS KALĖDOS SPRAGTUKE “

Vykdymo data: 2020 lapkričio mėn. 16 d. – gruodžio mėn. 23 d.
PROJEKTO TIKSLAI:

 • Atskleisti vaikams pasiruošimo Kalėdų šventei prasmę.
 • Skatinti aktyvios, savarankiškos ir iniciatyvios vaiko asmenybės ugdymą.
 • Formuoti vaiko estetinį suvokimą – grožį puošiant darželio aplinkas.

PROJEKTO INICIATORIUS: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Žūkienė
PROJEKTO ORGANIZATORIAI: pedagogai: S. Lukoševičienė, A.Čistovienė, D.Šimkauskienė, I.Šukaitienė, A. Klimkevičienė, R. Lynikienė, visuomenės sveikatos specialistė V. Taurienė.

Meniu