NUO 2021 M. INOVACIJADARBUOTOJŲ SKATINIMAS – NOMINACIJA „PAŠAUKIMAS“:
      
Ačiū, už kolektyvo subūrimą bendrai kūrybinei veiklai…    Ačiū, už valgiaraščio alergiškiems vaikams derinimą…  Ačiū, už darbą su ugdymosi sunkumų turinčiais vaikučiais…

 

2021 M. SPALIO MĖN. ĮSTAIGOJE TRADICIŠKAI PAMINIME MOKYTOJO DIENĄ:


ĮSTAIGOJE BENDRUOMENEI ORGANIZUOJAMI SEMINARAI IR METODINĖS DIENOS:
2021 spalio 27 d. darbuotojai apsilankė žymiausių pasaulio impresionistų kūrybos parodoje „Pasaulio dailės lobynai: nuo Monė iki van Gogo“.


2021m. organizuoti ilgalaikiai mokymai „Inovacijos vaikų darželyje“, finansuojami  Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir savivaldybių biudžetų lėšomis.

2019 m. praktinė veikla „Kaip elgtis esant gaisro pavojui?                                                          2019 m. metodinė atvira veikla „Kaip siekti SUP vaikų pažangos?“
    
2019 m. seminaro akimirkos „Neigiamos suaugusiųjų emocijos: kaip nuo jų apsaugoti vaikus“

BENDRUOMENIŠKUMO VERTYBIŲ PUOSELĖJIMAS:

Meniu