Įstaigoje organizuojami bendruomenei seminarai ir metodinės dienos…

2019 m. praktinė veikla „Kaip elgtis esant gaisro pavojui?

2019 m. metodinė atvira veikla „Kaip siekti SUP vaikų pažangos?“

2019 m. seminaro akimirkos „Neigiamos suaugusiųjų emocijos: kaip nuo jų apsaugoti vaikus“

BENDRUOMENIŠKUMO VERTYBIŲ PUOSELĖJIMAS:

Meniu