NUO 2021 M. INOVACIJADARBUOTOJŲ SKATINIMAS – NOMINACIJA „PAŠAUKIMAS“:

Ačiū, už pagalbą užtikrinant sklandų vaikų mitybos         Ačiū, už edukaciją darbuotojams „Kalėdinis stebuklas“…  Ačiū, už įrengtas netradicines vaikų aplinkas (kieme)…
organizavimą Lietuvos ekstremalios situacijos metu…                                                                                                                                                                                             

      
Ačiū, už kolektyvo subūrimą bendrai kūrybinei veiklai…    Ačiū, už valgiaraščio alergiškiems vaikams derinimą…  Ačiū, už darbą su ugdymosi sunkumų turinčiais vaikučiais…

 

2022 M. BALANDŽIO MĖN. ORGANIZAVOME BENDRUOMENĖS POPIETĘ IR KŪRĖME VAŠKINIUS MARGUČIUS.

.
2021 M. SPALIO MĖN. ĮSTAIGOJE TRADICIŠKAI PAMINIME MOKYTOJO DIENĄ:


ĮSTAIGOJE BENDRUOMENEI ORGANIZUOJAMI SEMINARAI IR METODINĖS DIENOS:
2022 sausio 10d., 12d., ir 17d. įstaigoje darbuotojams vyko psichologiniai mokymai, tema – “Streso valdymas”


2021 spalio 27 d. darbuotojai apsilankė žymiausių pasaulio impresionistų kūrybos parodoje „Pasaulio dailės lobynai: nuo Monė iki van Gogo“.


2021m. organizuoti ilgalaikiai mokymai „Inovacijos vaikų darželyje“, finansuojami  Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir savivaldybių biudžetų lėšomis.

2019 m. praktinė veikla „Kaip elgtis esant gaisro pavojui?                                                          2019 m. metodinė atvira veikla „Kaip siekti SUP vaikų pažangos?“
    
2019 m. seminaro akimirkos „Neigiamos suaugusiųjų emocijos: kaip nuo jų apsaugoti vaikus“

BENDRUOMENIŠKUMO VERTYBIŲ PUOSELĖJIMAS:

Meniu