KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO “SPRAGTUKAS” ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAI

 PSICHOLOGO KONSULTACIJOS –  Kamilė Krasauskienė, tel. 8 622 00822
 SOCIALINIS PEDAGOGAS – šiuo metu neturime
 MOKYTOJO PADĖJĖJAS – Austėja Stašauskaitė
 LOGOPEDAS – šiuo metu neturime.

NEMIEGALIŲ GRUPĖ – dienos metu neužmiegantiems vaikams sudaromos sąlygos nemiegoti. Kol draugai miega, „nemiegaliai“ salėje ar kitoje erdvėje žaidžia ramius žaidimus. Tokia grupė (iki 20 vaikų) sudaroma tėvams pateikus raštišką prašymą grupės auklėtojai.

„Nemiegaliai“ turi savo taisykles ir tradicijas. Pavyzdžiui, vaikai kartu su logopede organizuojasi arbatėlių degustacijas…

LOGOPEDO UŽSIĖMIMAI – kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turintiems vaikams pagalbą teikia logopedė. Vaikų grupė sudaroma atsižvelgiant į logopedo įsivertinimus, šeimos gydytojo ar Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas.

UŽGRUPINĖS VEIKLOS – įstaigoje organizuojamas papildomas tikslinis vaikų ugdymas(is): šokis-sportinis judesys ir muzika. Šiose veikloje, nustatytu grafiku, dalyvauja visi darželio vaikai.

Meniu