Lankančius vaikučius į grupę auklėtojai prašome atvesti iki 9.00 val. arba informuoti auklėtojas ar įstaigos administraciją apie vaiko neatvykimo priežastį.

Vaikai į ikimokyklinę įstaigą priimami vadovaujantis „Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės tvarkos aprašu“.

PRIĖMIMO TVARKA nuo 2020 01 01 d.
http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai/

Jeigu nusprendėte, kad Jums patinka mūsų įstaiga, prašymą dėl vaiko lankymo galite pateikti tiesiog atvykę į Įstaigą.
Už vaikų priėmimą įstaigoje atsakingas asmuo – pavaduotoja ugdymui Lina Žūkienė.
Įsakymas “Dėl atsakomybės už vaikų priėmimą į grupes”

Priėmimo laikas 10.00 – 16.00 val.

Su savimi turėkite dokumentus:
<vaiko gimimo liudijimą
<dokumentus įrodančius prioritetą.

UGDYMO PROCESO TRUKMĖS NUSTATYMAS:
2021 07 20 UGDYMO PROCESO TRUKMĖ
VAIKŲ LANKOMUMAS VASAROS LAIKOTARPIU:
2021 M. VAIKŲ LANKOMUMAS VASARĄ (RUGPJŪČIO MĖN.)
2022 M. VAIKŲ LANKOMUMAS VASARĄ (LIEPOS MĖN.)

Meniu