Lankančius vaikučius į grupę auklėtojai prašome atvesti iki 9.00 val. arba informuoti auklėtojas ar įstaigos administraciją apie vaiko neatvykimo priežastį.

Vaikai į ikimokyklinę įstaigą priimami vadovaujantis „Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės tvarkos aprašu“.

PRIĖMIMO TVARKA nuo 2020 01 01
PRIĖMIMO TVARKA pakeitimas 2023 03 28
http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai/

DĖL VAIKŲ SIUNTIMO Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS:
<
DARBO GRUPĖ
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SIUNTIMO Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, VYKDANČIAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, DARBO GRUPĖS DARBO REGLAMENTAS
< KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SIUNTIMO Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, VYKDANČIAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, TVARKOS APRAŠAS

Jeigu nusprendėte, kad Jums patinka mūsų įstaiga, prašymą dėl vaiko lankymo galite pateikti tiesiog atvykę į Įstaigą.
Už vaikų priėmimą įstaigoje atsakingas asmuo – pavaduotoja ugdymui Lina Žūkienė
Įsakymas “Dėl atsakomybės už vaikų priėmimą į grupes”

Priėmimo laikas 10.00 – 16.00 val.

Su savimi turėkite dokumentus:
<vaiko gimimo liudijimą
<dokumentus įrodančius prioritetą.

UGDYMO PROCESO TRUKMĖS NUSTATYMAS:
2021 07 20 UGDYMO PROCESO TRUKMĖ
VAIKŲ LANKOMUMAS VASAROS LAIKOTARPIU:
2021 M. VAIKŲ LANKOMUMAS VASARĄ (RUGPJŪČIO MĖN.)
2022 M. VAIKŲ LANKOMUMAS VASARĄ (LIEPOS MĖN.)|
2023 M. VAIKŲ LANKOMUMAS VASARĄ
2024 M. VAIKŲ LANKOMUMAS VASARĄ

Meniu