2023 – 2024 MOKSLO METAI

 • Kauno lopšelio-darželio “Spragtukas“ 2023 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos ir 2024 metų įstaigos plano parengimo darbo grupė:
   Iniciatorius – A.Valatkevičienė, direktorė;
  Kuratorius – L.Žūkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  Nariai – E.Stančiauskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui; A.Čistovienė, meninio ugdymo (muzika) mokytoja metodininkė; I.Visockienė, vyresnioji mokytoja; G.Klimaitė, mokytoja; S.Juršėnaitė, mokytoja; M. Lebedytė, mokytoja.
 • Kauno lopšelio-darželio “Spragtukas“ Etikos komisija:
  Nariai – A.Valatkevičienė, direktorė; L.Žūkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; E.Stančiauskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui; D.Šimkauskienė, vyresnioji mokytoja; G.Svidraitė, logopedė.
 • Kauno lopšelio-darželio “Spragtukas“ Pedagogų atestacinės komisija:
  Pirmininkė – A.Valatkevičienė, direktorė;
  Sekretorius – L.Žūkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  Nariai – M. Liepa, vyresnysis mokytojas; S. Lukoševičienė, mokytoja metodininkė; E. Povilaikienė mokytoja metodininkė; J.Palšauskienė, mokytoja ekspertė.
 • Kauno lopšelio-darželio “Spragtukas“ veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė:
  Iniciatorius – A.Valatkevičienė, direktorė;
  Kuratorius – L.Žūkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  Nariai – E.Stančiauskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui; A.Čistovienė, meninio ugdymo (muzika) mokytoja metodininkė; M. Liepa, vyresnysis mokytojas; J. Palšauskienė, mokytoja ekspertė.
 • Kauno lopšelio-darželio “Spragtukas“ Viešųjų pirkimų komisija:
  Pirmininkė – V.Taurienė, sandėlininkė;
  Nariai – A.Černiauskienė, sandėlininkė; E.Stančiauskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui.
 • Kauno lopšelio-darželio “Spragtukas“ Vaiko gerovės komisija (VGK):
  Pirmininkė – L. Žūkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  Sekretorius –K. Krasauskienė, psichologė;
  Nariai – A. Valatkevičienė, direktorė;  K. Jocevičienė, vyresnioji mokytoja; D. Šimkauskienė, vyresnioji mokytoja; V. Taurienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė; M. Liepa, vyresnysis meninio ugdymo (šokis) mokytojas; G.Šimkutė, logopedė; G.Svidraitė, logopedė; K. Krasauskienė, psichologė; E. Povilaikienė, mokytoja metodininkė.
 • Kauno lopšelio-darželio “Spragtukas“ pedagogų veiklos vertinimo kriterijų parengimo darbinė grupė:
  Kuratorius – L.Žūkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  Nariai – E.Jaruševičiūtė Satkūnienė, mokytoja; M. Lebedytė, mokytoja; J. Palšauskienė, mokytoja ekspertė; J. Dabašinskienė, mokytoja metodininkė;  A.Čistovienė, meninio ugdymo mokytoja metodininkė; G. Klimaitė, mokytoja; M. Liepa, vyresnysis mokytojas.
 • Kauno lopšelio-darželio “Spragtukas“ 2023 metų pedagogų veiklos, pagal mokytojų atestacijos nuostatus, įsivertinimo ir įvertinimo atlikimo darbinė grupė:
  Kuratorius: A. Čistovienė, meninio ugdymo mokytoja metodininkė;
  Nariai: A.Valatkevičienė, direktorė; L.Žūkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; visi pedagogai.
 • Kauno lopšelio-darželio “Spragtukas“ tiriamosios veiklos “Priešmokyklinio amžiaus vaikų grupių mikroklimato stebėsena” darbinė grupė:
  Kuratorius: L.Žūkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  Nariai: S.Lukoševičienė, mokytoja metodininkė; D.Šimkauskienė, vyresnioji mokytoja; I.Šukaitienė, mokytoja metodininkė; G. Klimaitė, mokytoja; J.Palšauskienė, mokytoja ekspertė.
 • Kauno lopšelio-darželio “Spragtukas“ projekto „Kitoks vaikas“ darbo grupė:
  Kuratorius: L. Žūkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  Nariai: G.Šimkutė, logopedė; G.Svidraitė, logopedė; M.Liepa vyresnysis meninio ugdymo mokytojas; A. Čistovienė, meninio ugdymo mokytoja metodininkė; I. Visockienė, vyresnioji mokytoja; S. Juršėnaitė, mokytoja; K. Krasauskienė, psichologė; K. Jocevičienė, vyresnioji mokytoja; G.Klimaitė, mokytoja; A.Savickienė, meninio ugdymo mokytoja; J.Dabašinskienė, mokytoja metodininkė; M.Lebedytė, mokytoja; E. Jaruševičiūtė Satkūnienė, mokytoja.
 • Kauno lopšelio-darželio “Spragtukas” sveikatos stiprinimo veiklos organizavimo darbinė grupė:
  Kuratorius: L. Žūkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  Nariai: I. Lavinskienė, vyresnioji meninio ugdymo mokytoja; I. Visockienė,  vyresnioji mokytoja; M. Liepa, vyresnysis mokytojas;  A. Klimkevičienė, mokytoja;  G. Klimaitė, mokytoja;V. Taurienė, visuomenės sveikatos specialistė.
Meniu