2022 – 2023 MOKSLO METAI

 • Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ 2022-2024 metų strateginio plano parengimo darbo grupė:
   Iniciatorius – A.Valatkevičienė, direktorė; Kuratorius – L.Žūkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Nariai – E.Banevičienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui; A.Čistovienė, vyresn. meninio ugdymo (muzika) mokytoja; I.Visockienė, vyresn. mokytoja; I.Šukaitienė, mokytoja metodininkė.
 • Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ Etikos komisija:
  Nariai – A.Valatkevičienė, direktorė; L.Žūkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; E.Banevičienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui; D.Šimkauskienė, vyresn. mokytoja; G.Svidraitė, logopedė.
 • Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ Pedagogų atestacinės komisija:
  Pirmininkė – A.Valatkevičienė, direktorė;
  Sekretorius – L.Žūkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  Nariai – M.Liepa, vyresn. mokytojas; S.Lukoševičienė, mokytoja metodininkė; E. Povilaikienė mokytoja metodininkė; J.Palšauskienė, mokytoja metodininkė.
 • Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė:
  Iniciatorius – A.Valatkevičienė, direktorė;
  Kuratorius – L.Žūkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  Nariai – E.Banevičienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui; A.Čistovienė, vyresn. meninio ugdymo (muzika) mokytoja; M.Liepa, vyresn. meninio ugdymo (šokis) mokytojas; J.Palšauskienė, mokytoja metodininkė.
 • Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ Viešųjų pirkimų komisija:
  Pirmininkė – V.Taurienė, sandėlininkė;
  Nariai – A.Černiauskienė, sandėlininkė; E.Banevičienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui.
 • Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ Vaiko gerovės komisija (VGK):
  Pirmininkė – A. Valatkevičienė, direktorė;
  Sekretorius –K. Krasauskienė, psichologė;
  Nariai – L. Žūkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;  K. Jocevičienė, vyresn. mokytoja; D. Šimkauskienė, vyresn. mokytoja; V. Taurienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė; M. Liepa, vyresn. meninio ugdymo (šokis) mokytojas; G.Šimkutė, logopedė; G.Svidraitė, logopedė.
 • Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ 2022 metų veiklos programos parengimo darbo grupė:
  Iniciatorius – A.Valatkevičienė, direktorė;
  Kuratorius – L.Žūkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  Nariai – E.Banevičienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui; A.Čistovienė, vyresn. meninio ugdymo (muzika) mokytoja; I.Šukaitienė, mokytoja metodininkė.
 • Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ priešmokyklinio amžiaus vaikų grupių mikroklimato stebėsenos/įvertinimo darbinė grupė:
  Kuratorius: L.Žūkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  Nariai: S.Lukoševičienė, mokytoja metodininkė; I.Šukaitienė, mokytoja metodininkė; J.Palšauskienė, mokytoja metodininkė.
 • Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ projekto „Kitoks vaikas“ darbo grupė:
  Kuratorius: L. Žūkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  Nariai: G.Šimkutė, logopedė; M.Liepa meninio ugdymo mokytojas; Asta Č. meninio ugdymo mokytoja; R.Lynikienė, mokytoja; D.Šimkauskienė, mokytoja; K.Krasauskienė, psichologė; K.Jocevičienė, mokytoja; G.Klimaitė, mokytoja; A.Savickienė, meninio ugdymo mokytoja; E.Povilaikienė, mokytoja; M.Lebedytė, mokytoja.
 • Kauno lopšelio-darželio “Spragtukas” sveikatos stiprinimo veiklos organizavimo darbinė grupė:
  Lina Žūkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  Ingrida Šukaitienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
  Inga Visockienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
  Marius Liepa, meninio ugdymo mokytojas;
  Valė Taurienė, visuomenės sveikatos specialistė.
Meniu