VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS (Įstaigoje):
Vaikai valgo tris kartus per dieną:
Pusryčiai 9:00 val.
Pietūs 12:30 val.
Vakarienė 16:00 val.
Tėvams parašius prašymą, galima atsisakyti pusryčių ar vakarienės.
Tėvams pasirinkus 4 valandų lankymo modelį, vaikai įstaigoje nevalgo.

Perspektyvinius valgiaraščius įstaigoje sudaro specialistas – dietologas.
Dalyvaujame ES ir valstybės finansuojamose “Pienas Vaikams” ir “Vaisių vartojimo skatinimo” programose.
Vaikai nemokamai gauna pieno ar pieno produktą ir vaisių.


15 dienų perspektyvinis valgiaraštis (be mėsos, žuvies, pieno produktų, kiaušinių) 4-7 metų amžiaus grupės vaikams, parengtas atsižvelgiant į Kauno miesto savivaldybės administracijos 2021 m. rugsėjo 8 d. pateiktą raštą Nr. (33.200.E) R-2306 „Dėl vegetarinės mitybos taikymo“ .

15 dienų valgiaraštis 4-7 metų amžiaus vaikams be mėsos, žuvies, pieno ir jo produktų ir kiaušinių

20 dienų perspektyvinis valgiaraštis (1-3 m., 4-7 m.  vaikų amžiaus grupėms ir 0-4 klasių), kurį parengė: Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro maitinimo organizavimo skyriaus specialistas Eimantas Kumpys.

                                                                                    20 dienų valgiaraštis 1-3 metų
                                                                                    20 dienų valgiaraštis 4-7 metų
                                                                  20 dienų nemokamo maitinimo valgiaraštis 0-4 klasių

       20 dienų pritaikyto maitinimo valgiaraštis vaikų amžiaus grupė: darželis, kurį parengė: dietistas Eimantas Kumpys

                                                                            20 dienų pritaikyto maitinimo valgiaraštis

NEMOKAMAS MAITINIMAS (PIETŪS) PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS:
2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant nevalstybines mokyklas ir darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo mokiniams gali kreiptis ir vienas iš vaiko globėjų.

Prašymus-paraiškas galima teikti šiais būdais:
< el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt;
< seniūnijose pas dirbančius Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistus;
< siųsti adresu Nemuno g. 29, LT-44295 Kaunas, el. p. socialines.paramos.skyrius@kaunas.lt
Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą:
• paskambinus Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 37 425283;
Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (2006-06-13, Nr. X-686);
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-06-18 sprendimas Nr. T-289 „Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir teikimo tvarkos aprašas“;
Nemokamo mokinių maitinimo įkainiai:
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A-1839 “dėl nemokama maitinimui skirtiemsproduktams įsigyti mokyklose, vykdančiose priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, skiriamų lėšų dydžio nustatymo

SVEIKOS MITYBOS UGDOMOJI VEIKLA:
Nuo 2016 m. įstaigoje organizuojame sveikos mitybos projektą „Augu sveikas ir stiprus“.
Iniciatorius: mokytoja Kristina Jocevičienė.
Bendradarbiavimas su: visuomenės sveikatos specialiste Vale Tauriene.
Projekto aktualumas: sveikata neįkainojamas turtas. Kasdienine veikla ir savo elgesiu stengiamės vaikams padėti suprasti ir pasirinkti ką valgyti, gerti, kaip elgtis, sportuoti. Suprasdami, kad vaikas iš prigimties jautri būtybė, teisingo ir sveiko gyvenimo pagrindus formuojame nuo pat mažens. Daržovės ir vaisiai suteikia ir palaiko sveikatą, padeda atgauti jėgas, išvengti ligų. Vaikai ne visa daržoves ir vaisius mėgsta, todėl projekto metu stengiamės kuo daugiau suteikti žinių  apie jų naudą sveikatai.
Projekto tikslas: ugdyti ir propaguoti sveikos gyvensenos – mitybos įpročius.

Meniu