INFORMACIJA APIE LAISVAS DARBO VIETAS

Reikalingas LOGOPEDAS dirbti 1,25 etatu.
Reikalavimai: logopedo profesinė kvalifikacija. Išsilavinimas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis).
Funkcijos: teikti specialiąją pedagoginę pagalbą ikimokyklinio amžiaus vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

  • CV
  • Prašymas
  • Asmens dokumentas (kopija)
  • Išsilavinimo dokumentai (kopija)
  • Nepriekaištingos reputacijos pažyma

Reikalingas IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJAS dirbti 1.00 etatu.
Reikalavimai: pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikacija.
Funkcijos:  ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas.
Dokumentai kurie turi būti pateikti:

  • CV
  • Prašymas
  • Asmens dokumentas (kopija)
  • Išsilavinimo dokumentai (kopija)
  • Nepriekaištingos reputacijos pažyma

 Dokumentų priėmimo vieta: Kauno lopšelis-darželis „Spragtukas“, Kęstučio g. 44A (raštvedžio kabinetas) arba el.paštas: darzelis@spragtukas.lt
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: tel.: +370 37 422487,  el.paštas: darzelis@spragtukas.lt

Meniu