SVEIKI ATVYKĘ Į KAUNO LOPŠELĮ-DARŽELĮ “SPRAGTUKAS”

Jūsų vaikas SMALSUS, ŽINGEIDUS ir AKTYVUS? O gal NIEKO NENORI?
Mūsų darželis kaip tik tokiam vaikui !

Mes:

Randamės Kauno miesto centre.
Ugdome 115 vaikų.
Suprantame, kad vaikų žinios, gebėjimai, vertybės formuojasi per praktines veiklas.
Kiekvieną vaiką auginame suteikdami jam savirializacijos galimybes.
Vaiko požiūrį „nieko nenoriu“ pakeičiame „nenoriu išeiti iš darželio“

Mes:

Lengvai pasiekiami viešuoju transportu.
Daug keliaujame, pritaikydami socialinių partnerių edukacines erdves.
Aktyviai bendradarbiaujame su ugdytinių šeimomis ir kartu įgyvendiname veiklas.
Įstaigos išskirtinumas – vaikų edukacija netradicinėse aplinkose.


Įstaigos istorija

Kauno lopšelis – darželis Nr. 18 buvo įkurtas 1973 metais. 1996 metais Kauno savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas, įstaigos bendruomenės išrinktas, Kauno lopšelio – darželio „Spragtukas“ vardas. Įstaiga turi pačių sukurtą logotipą, vėliavą, himną. Mūsų lopšelis – darželis teikia ugdymo ir socialines paslaugas ikimokyklinio amžiaus vaikams. Įstaigoje nuo 1993 m. buvo įgyvendinama O.Monkevičienės Vaikų darželio programa “Vėrinėlis”. Nuo 2002 m. įgyvendinama “Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa”. Nuo 2007 m. įgyvendinama pačių pedagogų parengta “Kauno lopšelio – darželio “Spragtukas” ikimokyklinio ugdymo programa”.

Vizija
Ikimokyklinio ugdymo institucija, padedanti vaikui suvokti savęs pažinimo prasmę, teikianti kontekstualų ugdymą(si), paremtą partnerystės strategija, netradicinių ugdymo(si) ir darbo aplinkų pritaikymu.

Misija
Partnerystės pagrindu teikti kokybiškas švietimo paslaugas 1,8–7 m. amžiaus vaikams, garantuoti gerą vaiko savijautą ir aktyvų dalyvavimą ugdymo(si) procese, tenkinti prigimtinius, pažintinius, socialinius, kultūrinius vaiko poreikius ir šeimos lūkesčius, parengti vaiką sėkmingai mokytis mokykloje.

Siekdami ugdymo kokybės, vadovaujamės įstaigos „Ugdymo kokybės kriterijais“.

Įstaigos tipas: lopšelis – darželis.
Įstaigos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
Steigėjas – Kauno m. savivaldybė
Kodas – 191634773
Mokomoji kalba-lietuvių.
Tel.: 8-37 42 24 87

Meniu