2023 – 2024 MOKSLO METAI:

 • Kauno lopšelio-darželio “Spragtukas” taryba:
  Pirmininkė 
  – V Taurienė, sandėlininkė;
  Sekretorė – I. Bučinskienė (“Boružėlių“ gr.);
  Nariai (darbuotojai) – L.Žūkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; E. Povilaikienė mokytoja („Nykštukų“ gr.), I.Šukaitienė, mokytoja metodininkė („Voveriukų“ gr.); I.Baltušienė, virėja;
  Tėvų atstovai –  E. Varanauskienė („Ančiukų“gr.), I. Mikoliūnienė („Boružėlių“ gr.), S. Juknevičienė („Boružėlių“ gr.), S. Balnionienė („Drakoniukų“ gr.), G.Matušaitė (“Drakoniukų” gr.), G. Paškevičienė (“Drakoniukų” gr.), G. Arminė („Ežiukų“ gr.), A. Sujetė (“Ežiukų” gr.), R.Šelekaitė-Ivaškevičienė, ( „Ančiukų“ gr.), I. Žvirblytė-Zaleskė (“Ančiukų” gr.), I. Bagdžiūnaitė-Butvilienė („Voveriukų“ gr.), I. Ivanauskienė („Pelėdžiukų“ gr.), A.Švitinskienė („Pelėdžiukų“ gr.), D. Slučkienė („Voveriukų“ gr.), E. Brasienė („Voveriukų“ gr.),  L. Liobikienė („Saulyčių“ gr.), G. Klasauskaitė, („Saulyčių“ gr.),  S.Baltrėnė (“Saulyčių” gr.), A. Rackevičė (Kiškučių“ ir “Nykštukų” gr.), A. Ališauskienė (“Nykštukų” gr.), LI. Dryžienė („Meškučių“ gr.), D. Miliukštė („Meškučių“gr.), J.Kalvaitienė („Meškučių“ gr.), G. Rybienė („Kiškučių“ gr.), E. Radžiunienė („Kiškučių“ gr.).
 • Kauno lopšelio-darželio “Spragtukas” Pedagogų taryba:
  Pirmininkė – A.Valatkevičienė, direktorė;
  Sekretorius – K.Jocevičienė, vyresnioji mokytoja;
  Nariai – visi pedagogai.
 • Kauno lopšelio-darželio “Spragtukas“ Metodinė taryba:
  Pirmininkė – L.Žūkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  Sekretorius – A.Čistovienė, meninio ugdymo mokytoja metodininkė;
  Nariai – visi pedagogai.
 • Kauno lopšelio-darželio “Spragtukas“ Darbo taryba:
  Pirmininkė – K.Jocevičienė, vyresnioji mokytoja;
  Sekretorius – D.Šimkauskienė, vyresnioji mokytoja;
  Narys – A. Klimkevičienė, mokytoja; J.Palšauskienė, mokytoja ekspertė.
Meniu