2022 – 2023 MOKSLO METAI:

 • Kauno lopšelio-darželio “Spragtukas” taryba:
  Pirmininkė 
  – V Taurienė, sandėlininkė;
  Sekretorė – E. Totoraitienė (Kiškučių“ gr.);Nariai (darbuotojai) – L.Žūkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; E. Povilaikienė mokytoja („Nykštukų“ gr.), I.Šukaitienė, mokytoja („Voveriukų“ gr.); I.Baltušienė, virėja;
  Tėvų atstovai – I. Bučinskienė („Ežiukų“, „Boružėlių“ gr.), E. Varanauskienė („Ežiukų“gr.), I. Mikoliūnienė („Boružėlių“ gr.), S. Juknevičienė („Boružėlių“ gr.), S. Balnionienė („Drakoniukų“ gr.), G. Arminė („Drakoniukų“ gr.), N. Juozaitytė Dambrauskienė, ( „Ančiukų“ gr.), I. Bagdžiūnaitė-Butvilienė („Ančiukų“ gr.), I. Kalpokas („Pelėdžiukų“ gr.), A. Norbontienė („Pelėdžiukų“ gr.), I. Mikoliūnienė („Voveriukų“ gr.), E. Račkauskienė („Voveriukų“ gr.),  L. Liobikienė („Saulyčių“ gr.), G. Klasauskaitė„  („Saulyčių“ gr.),  A. Rackevičė (Kiškučių“ gr.), E. Totoraitienė (“Kiškučių” gr.), L. Eitmanavičienė („Nykštukų“ gr.), D. Deltuvienė („Nykštukų“gr.), J. Daniševičė („Meškučių“ gr.), P. Juchnevičius („Meškučių“ gr.), R. Kasiulytė Timutienė („Meškučių“ gr.).
 • Kauno lopšelio-darželio “Spragtukas” Pedagogų taryba:
  Pirmininkė – A.Valatkevičienė, direktorė;
  Sekretorius – K.Jocevičienė, vyresn. mokytoja;
  Nariai – visi pedagogai.
 • Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ Metodinė taryba:
  Pirmininkė – L.Žūkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  Sekretorius – A.Čistovienė, vyresn. meninio ugdymo (muzika) mokytoja;
  Nariai – visi pedagogai.
 • Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ Darbo taryba:
  Pirmininkė – K.Jocevičienė, vyresn. mokytoja;
  Sekretorius – D.Šimkauskienė, vyresn. mokytoja;
  Narys – A. Klimkevičienė, mokytoja; J.Palšauskienė, mokytoja metodininkė.
Meniu