Kauno miesto savivaldybes tarybos 2023 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-32 redakcija:  ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, ISLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS (Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimas Nr. T- 545)

DĖMESIO! NUO 2023 09 01 D. KEIČIASI VAIKŲ MAITINIMO ĮKAINIS DARŽELYJE!
2023 03 28 MOKESČIO UŽ DARŽELĮ pakeitimas

2023-2024 M. M. VIENOS DIENOS MOKESTIS UŽ DARŽELĮ:
Lopšelio grupės vaiko
Pusryčiai – 0,65 eur.
Pietūs – 1,10 eur.
Vakarienė – 0,65 eur.
Ugdymas – 1,00 eur.
4 valandų ugdymas – 1,00 eur.
Darželio grupės vaiko
Pusryčiai – 0,70 eur.
Pietūs – 1,30 eur.
Vakarienė – 0,70 eur.
Ugdymas – 1,00 eur.
4 valandų ugdymas – 1,00 eur.
Priešmokyklinės grupės vaiko
Pusryčiai – 0,70 eur.
Pietūs – nemokami
Vakarienė – 0,70 eur.
Ugdymas – nemokamas

Meniu