„BORUŽĖLIŲ“ GRUPĖ (3-4 m. amžiaus vaikai)

PEDAGOGAI: Inga Visockienė ir Marius Liepa

AUKLĖTOJOS PADĖJĖJA: Ramutė Suchockienė

MŪSŲ GRUPĖS IŠSKIRTINUMAS: „Mūsų pakylėta vaikystė per emocinį judesį“

DARBO LAIKAS:  7.30 – 18.00 val.

TAIKOMA PROGRAMA: https://www.spragtukas.lt/wp-content/uploads/2022/06/Kauno-lop%C5%A1elio-dar%C5%BEelio-Spragtukas-ikimokyklinio-ugdymo-programa.pdf

GRUPĖS APLINKOS:

VAIKŲ UGDYMAS(IS):
Mums labai svarbi vaikų emocija edukacinėse vaikų veiklose, nes nuo to priklauso vaikų susidomėjimas, motyvacija ir aktyvus jų dalyvavimas veiklose. Žinant šiandieninio vaiko poreikius, organizuojame veiklas, orientuotas į pažinimą per aktyvų judesį – taikome STEAM ((angl. – Science), technologijų (angl. – Technology), inžinerijos (angl. Engineering), meno/dizaino (angl. – Art) ir matematikos (angl. – Mathematics) metodus ir būdus. Mūsų grupėje informacinės technologijos naudojamos tik edukaciniais tikslais, tam, kad nuo mažens vaikas supratų jų taikymo galimybes.

Auginant mažus vaikus, siekiame, kad jie savo norus susietų su būsimais gyvenimo tikslais. Todėl plečiame vaikų pažinimą apie suaugusių žmonių profesijas ir kviečiame vaikų tėvelius į ugdymo procesą.
Visiems vaikams patinka žaisti su kaladėlėmis, todėl mes „pasinaudodami“ šia veikla, vaikus supažindiname su inžinerijos pasauliu (pvz.: statome arkinius tiltus, viadukus ir pan.). Taip plečiame vaikų žodyną, kartu su vaikais sprendžiame problemas ir sužinome fizikinius dėsnius, pavyzdžiui: Kodėl tiltas sugriuvo? Todėl, kad objektą veikia gravitacinės jėgos: svoris, masė, medžiagų specifiškumas ir pan.
Matematikos pažinimas – sudėtingas pasaulis, bet įdomus, jeigu nuo mažens vaikas žaidžia: skaičiuoja, rūšiuoja, dėlioja dydžius, analizuoja kiekius ir tai daro netradicinėse veiklose bei aplinkose.
Žmogaus kūno paslaptys mums labai įdomios, todėl tyrinėjame įvairiausiais būdais, o žinojimą įtvirtiname per meninę/kūrybinę veiklą.
Šiame vaikų amžiuje formuojame pirmuosius lankstymo įgūdžius ir tokiu būdu atrandame: kairę, dešinę pusę, kampus, centrą, geometrines figūras ir pan. Vaikų lankstiniai – puikus būdas jų kūrybiškumo, kalbos ir saviraiškos tobulinimui.
Ugdymą organizuojame taikydami patirtinius metodus, vaikai patys pasigamina veiklos priemones ir su jomis eksperimentuoja.
Meniu