„MEŠKUČIŲ“ GRUPĖ (priešmokyklinio 5-6 m. amžiaus vaikai)

PEDAGOGAI: Jurgita Palšauskienė ir Birutė Vaitiekūnienė

AUKLĖTOJOS PADĖJĖJA: Aurelija Burnelaitienė

MŪSŲ GRUPĖS IŠSKIRTINUMAS: „Mes tvirtai žengiame pažinimo keliu ir visapusiškai pasiruošiame mokyklai“

DARBO LAIKAS:  7.30 – 18.00 val.

TAIKOMA PROGRAMA: https://www.spragtukas.lt/wp-content/uploads/2022/09/Prie%C5%A1mokyklinio-ugdymo-programa-nuo-2022-09-01.pdf

GRUPĖS APLINKOS:

VAIKŲ UGDYMAS(IS):
Tikslinė ugdomoji vaikų veikla prasideda nuo „Ryto rato“, kai visi susėdame ratu ir aptariame tos dienos teminį aktualumą, skiriame dėmesį kiekvieno vaiko savijautai. Vaikų motyvacijai labai svarbus „Ryto rato“ kontekstas – noro veikti sužadinimas, todėl dažnai taikome „paslapčių“ raštelius, dėžutes arba netikėtas-netradicines priemones.

Priešmokykliniame ugdyme didelį dėmesį skiriame vaikų viešo kalbėjimo įgūdžių lavinimui, nes reikės mokykloje pasisakyti prieš visą klasę draugų. Todėl tokius įgūdžius formuojame, vaikus skatindami vaidinti savo draugams, siūlydami pasisakyti „Ryto rato“ metu, taikant metodus „žurnalistas“, „aš mokytojas“ ir pan.
Vaikų kūrybiškumui skatinti, naudojame netradicines vietas ir priemones, pvz.: susukus kilimą, atsiveria nenaudojama erdvė, kurioje reikia tik leisti vaikams „žaisti“ su kruopomis, sagomis ar kaladėlėmis. Tokioje erdvėje gimsta momentiniai paveikslai, kuriuos stengėmės įamžinti nuotraukose ir pasidalinti su ugdytinių tėvais.
Matematika, geometrija – rimti mokslai, bet labai kasdieniniame gyvenime reikalingi. Todėl parenkame intriguojančias STEAM erdves, kuriose nėra tradicinio metodo „sėdėjimo prie stalų“.
Mums svarbi vaiko nuomonė, todėl tikslinės veiklos pabaigoje, kiekvieną dieną, taikomas vaikų įsivertinimo „Šviesoforas“ metodas, kurio metu pedagogai mato kiek veikla buvo vaikui įdomi, aktuali ir prasminga.
Meniu