„KIŠKUČIŲ“ GRUPĖ ( 4-5 m. amžiaus vaikai)

PEDAGOGAI: Modesta Lebedytė ir Skaistė Juršėnaitė

AUKLĖTOJOS PADĖJĖJA: Daiva Bodzinskienė

MŪSŲ GRUPĖS IŠSKIRTINUMAS: „Mokymosi kompetencija mums labai svarbi, todėl drąsiai tyrinėjame mokslo pasaulį“

DARBO LAIKAS:  7.00 – 19.00 val.

TAIKOMA PROGRAMA: https://www.spragtukas.lt/wp-content/uploads/2022/06/Kauno-lop%C5%A1elio-dar%C5%BEelio-Spragtukas-ikimokyklinio-ugdymo-programa.pdf
Integruojami STEAM (gamtamokslinio, matematikos, inžinerijos, informatikos, menų) ugdymo ir socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programos „Kimochis“ elementai.

GRUPĖS APLINKOS:

VAIKŲ UGDYMAS(IS):
Kasdieną vaikų ugdymas(is) prasideda nuo „Ryto rato“ – vaikų smalsumo, motyvacijos sužadinimo. Veiklos organizuojamos pogrupiais, atsižvelgiant į individualius vaikų gebėjimus. Todėl nėra visiems vienodos veiklos: vieni „keliauja“ į žaismingą raidžių pasaulio pažinimą, kiti tyrinėja Kauno miesto objektus, kiti atranda matematiką (formas, kiekius, sekas, spalvas ir pan.).

Meninė veikla vyksta taikant netradicines aplinkas ir priemones. Tokiu būdu atrandame kūrybinę laisvę, inžinerijos sprendimo būdus ir galimybes plėtoti įvairaus turinio žaidimus, kuriuose skatinama vaiko kalbinė raiška.
Gamtos reiškinių pažinimą, perteikiame pasitelkdami eksperimentus, kuriuos patys pasiruošiame. Šiose nuotraukose matyti, kaip vaikų veikla tęsiama darželio kieme ir pamatomas galutinis rezultatas – „vulkano išsiveržimas“.

Meniu