„SAULYČIŲ“ GRUPĖ (3-4 m. amžiaus vaikai)

PEDAGOGAI: Jurgita Dabašinskienė ir Ingrida Lavinskienė

AUKLĖTOJOS PADĖJĖJA: Rita Dockuvienė

MŪSŲ GRUPĖS IŠSKIRTINUMAS: „Mūsų ugdymas(is) patirtinis – mes drąsiai mokomės iš savo asmeninės patirties, savo mažų atradimų, eksperimentų ir žaidimų“

DARBO LAIKAS:  7.00 – 17.30 val.

TAIKOMA PROGRAMA: https://www.spragtukas.lt/wp-content/uploads/2022/06/Kauno-lop%C5%A1elio-dar%C5%BEelio-Spragtukas-ikimokyklinio-ugdymo-programa.pdf

GRUPĖS APLINKOS:

VAIKŲ UGDYMAS(IS):
Vaikai tyrinėja pasaulį įvairiomis priemonėmis, įvairiose aplinkose ir tokiu būdu atranda gamtamokslinio pasaulio ypatumus, mokosi kelti bei ieškoti atsakymus į probleminius klausimus „kas bus?“, „kodėl?“, „ką reikėtų daryti, kad būtų kitaip? ir pan.

Meniu