„SAULYČIŲ“ GRUPĖ (3-4 m. amžiaus vaikai)

PEDAGOGAI: Jurgita Dabašinskienė ir Ingrida Lavinskienė

AUKLĖTOJOS PADĖJĖJA: Rita Dockuvienė

MŪSŲ GRUPĖS IŠSKIRTINUMAS: „Mūsų ugdymas(is) patirtinis – mes drąsiai mokomės iš savo asmeninės patirties, savo mažų atradimų, eksperimentų ir žaidimų“

DARBO LAIKAS:  7.00 – 17.30 val.

TAIKOMA PROGRAMA: https://www.spragtukas.lt/wp-content/uploads/2022/06/Kauno-lop%C5%A1elio-dar%C5%BEelio-Spragtukas-ikimokyklinio-ugdymo-programa.pdf

GRUPĖS APLINKOS:

VAIKŲ UGDYMAS(IS):
Kiekviena diena pas mus prasideda nuo „Ryto rato“. Jo metu sužadinamas vaiko smalsumas ir noras dalyvauti ugdymo veiklose – vaikai randa „Paslapčių dėžutę“. Po bendros temos aptarimo, vaikai pasiskirsto į skirtingas veiklas, skirtingose erdvėse. Meninėje-netradicinėje veikloje, vaikai atranda spalvas, formas, skaičius, dydžius bei atskleidžia savo kūrybiškumą.

Vaikai tyrinėja pasaulį įvairiomis priemonėmis, įvairiose aplinkose ir tokiu būdu atranda gamtamokslinio pasaulio ypatumus, mokosi kelti bei ieškoti atsakymus į probleminius klausimus „kas bus?“, „kodėl?“, „ką reikėtų daryti, kad būtų kitaip? ir pan.
Per netradicines veiklas vaikai susipažįsta su bičių gyvenimu, jų teikiama nauda
Meniu