„VOVERIUKŲ“ GRUPĖ (priešmokyklinio 5-6 m. amžiaus vaikai)

PEDAGOGAI: Ingrida Šukaitienė ir Gerimanta Klimaitė

AUKLĖTOJOS PADĖJĖJA: Rita Balčienė

MŪSŲ GRUPĖS IŠSKIRTINUMAS: „Mūsų ugdymas(is) įdomus, įvairus, nes daug keliaujame ir dalyvaujame socialinių partnerių programose“

DARBO LAIKAS:  7.00 – 19.00 val.

TAIKOMA PROGRAMA: https://www.spragtukas.lt/wp-content/uploads/2022/09/Prie%C5%A1mokyklinio-ugdymo-programa-nuo-2022-09-01.pdf

GRUPĖS APLINKOS:

VAIKŲ UGDYMAS(IS):
5-6 metų vaikams svarbus dėmesio sukaupimas, nes greitai iškeliaus į mokyklą, kurioje šio gebėjimo reikės ypatingai. Todėl kiekvieną dieną vyksta „Ryto ratas“, kuriame diskutuojamos aktualios temos, gvildenamos gyvenimiškos problemos ir pan.
Pas mus matematika sudėtingesnė – aiškindamiesi skaičių sandarą, sužinome matematinių veiksmų „atimtis“ ir „sudėtis“ būdus. Geometrijos pažinimas vyksta per kūrybines veiklas – konstruojant, modeliuojant įvairius objektus.
Įvairiems tyrinėjimams ir STEAM veikloms turime specialią erdvę ir įdomias eksperimentines priemones. Vaikų veikloms vieta neribojama. Tokiose veiklose vaikai skatinami kelti probleminius klausimus ir patiems ieškoti atsakymų į juos.
Meniu