Kad ugdymo ir ugdymosi procesas vyktų sėkmingai, vaikai darželyje turi jausti komfortą. Tam didžiulę įtaką turi įstaigos aplinkos, kurios pas mus sukuria tokį mikroklimatą, kad visi bendruomenės nariai gali jaustis saugūs, sveiki ir pilnaverčiai dalyviai. Taigi pas mus:

Ugdymosi aplinkaugdymąsi stimuliuojanti aplinka – metodo „Aš renkuosi“ taikymas, kiemo ir kitų įstaigos aplinkų pritaikymas, ugdytinių grupės priemonių ir informacinės technologinės įrangos įvairovė, patogi (ne)tvarka ir kt.

Saugi ir palanki aplinka – kiekvieno bendruomenės nario poreikius atitinkanti aplinka – vaikų grupių ir kiemo aikštelių kokybiškas įrengimas, atitinkantis Lietuvos higienos normas HN 21:2017, prevencinių veiklų vaikams organizavimas, padedant formuoti vaiko atsakingumą už savo veiksmus bei suteikiant vaikui savalaikę pagalbą.

 

Meniu