Vaikų ugdymas(is) netradicinėse aplinkose

Mūsų darželis randasi Kauno miesto centre, netoli Nemuno upės bei apsuptas įvairių edukacinių lankytinų vietų. Ši geografinė padėtis atveria naujas galimybes įgyvendinat, praturtinant ugdymo programas. Pasitelkdami lengvai pasiekimas miesto edukacines erdves, mes taikome vaikų ugdymo metodą „Mokykla be sienų“. Vaikus žavi ne tik naujos ugdymo erdvės, formos, galimybės eksperimentuoti, pažin­ti pasaulį jį tyrinėjant, bet ir įdomūs, juos sudominantys, ki­tokie nei „tikrieji mokytojai“ ugdytojai.

Šiandienos ugdymo procese labai svarbus vaiko mokymosi, žinių ieškojimo, savo gebėjimų atradimo, motyvacijos skatini­mas, todėl atsižvelgiant į vaikų galimybes, neribojant amžiaus, mūsų darželyje už įstaigos ribų keliauja visi vaikučiai.

„Nėra blogo oro, yra tik bloga apranga!“

Vaikų užimtumas nemiegantiems pietų miego

Nuo 2007 m. darželyje vykdomas daugiametis, tęstinis ,,Nemiegalių“ projektas. Tikslas – atsižvelgiant į vaikų fiziologinį poreikį, kurie neužmiega pietų miego, 13.30 – 15.00 val. sudaryti sąlygas žaisti kitose įstaigos erdvėse. Tuo laiku, kartu su vaikais, būna vienas iš įstaigos specialistų. Tokia vaikų grupė (viso: 20 vaikų) formuojama atsižvelgiant į tėvelių pateiktus prašymus bei auklėtojų rekomendacijas.

Švietimo pagalba ugdymosi sunkumų turintiems vaikams

Nuo 2016 m. darželyje organizuojamas vaikų socializacijos „Kitoks vaikas“ projektas, kurio metu įstaigos specialistai (logopedas, psichologas, meninio ugdymo mokytojai), kartu su vaikų grupės pedagogu, padeda ugdymosi sunkumų turintiems 4-5 metų vaikams. Įstaigos specialistai, nustatytu grafiku, atvyksta į vaikų grupę ir dalyvauja vaiko kasdieninėje ugdomojoje veikloje – tampa jų žaidimų partneriais, kurie padeda spręsti iškilusias problemas. Atsižvelgiant į vaikų elgesį, gebėjimus bei raidą, ypatingas dėmesys skiriamas vaikams, kuriems sunkiau sekasi socializuotis kolektyve. Tokiu būdu stiprinama prevencija: tinkamas vaiko elgesys, savęs ir aplinkos suvokimas, savivertė.

Meniu