Mūsų įstaigos komanda siekia, kad ĮSTAIGOJE būtų:

Vaiko ugdymasisaktualus – ugdantis įvairias šiuolaikiniam gyvenimui būtinas kompetencijas, susietas su gyvenimo patirtimi, rengiantis spręsti realias pasaulio problemas, naudotis šaltinių ir informacinių technologijų įvairove.

Vaiko ugdymasįvairus įvairiems – atsižvelgiantis į ugdymosi poreikių, pasirinkimų, galimybių, stilių skirtumus, pasiūlantis įvairias bei tinkamas ugdymosi tempo, būdų, technikų galimybes ir  atskleidžiantis individualią pažangą.

Gyvenimas įstaigojeprasmingas bendruomenės narių dalyvavimas – tarimasis, sprendimų inicijavimas, priėmimas ir įgyvendinimas, įstaigos gyvenimo kūrimas.

Meniu