Tradicijos – kultūrinis gyvenimas, kuris tenkina įstaigos bendruomenės poreikius. Kauno lopšelis-darželis „Spragtukas“ nuolat puoselėja ir kuria naujas tradicijas, kurios atskleidžia bendruomenės narių kūrybiškumą, bendrą supratimą apie darželio veiklos kokybę.

Svetingumas:
• Atvirų durų dienos.
• Naujai atvykstančių vaikų priėmimas „Žaidimų kambarys“ (Rugsėjo 1 d.).
• Tėvelių-vaikų bendros veiklos.

Sveikatingumo, meninių renginių, projektų, akcijų organizavimas:
• Respublikinis ikimokyklinių įstaigų projektas „Ikimokyklinukų žiemos Olimpiada“.
• Kauno m. centro ikimokyklinių įstaigų sportinės varžybos „Trikrepšis“.
• Įstaigos saugumo projektas „Aš saugus, kai žinau…“.
• Įstaigos sveikos mitybos projektas „Augu sveikas ir stiprus“.
• Įstaigos meninis projektas „Kalėdų miestelis“.
• Ekologinė akcija „Darom“.
• Renginys „Linksmasis koridorius“.
• Renginys „Rieda ratai rateliukai“, skirtas dienai be automobilio paminėti.
• Įstaigos vasaros stovyklėlė „Saulutė“.

Kalendorinių švenčių organizavimas:
• Trys Karaliai.
• Vasario 16-ji, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.
• Kaziuko mugė.
• Užgavėnės.
• Velykos.
• Atventinė vakaronė „Spragtukas Advento šviesose“.

Vaikų tradicijos:
• Mokslo ir žinių diena (priešmokyklinio amžiaus vaikai).
• Darželio aplinkų puošimas (ikimokyklinio amžiaus vaikai).
• Pavasario pranašo diena „Gandrinės“ (ankstyvojo amžiaus vaikai).
• Vaikų gimtadieniai.
• Kūrybinių darbų parodos.
• Kalėdiniai renginiai.
• Pasiekimų vakaronės.
• Atsisveikinimas su darželiu.

Darbuotojų tradicijos:
• Tarptautinės mokytojo dienos minėjimas.
• Kalėdiniai padėkos vakarai.
• Jubiliejų minėjimai.
• Kolektyvo kelionės.

Meniu