Balandžio 5 d. įstaigoje edukacinio projekto personažai “Bobutė” (mokytoja A. Čistovienė) ir “Diedukas” (mokytoja I. Šukaitienė) siekė patyriminiu būdu  supažindinti vaikus su lietuvių liaudies kalendorinėmis tradicijomis, amatais, darbo apeigomis, dainų, šokių – ratelių atlikimą, pavasario sėjos metu. Mokytojos taikė STEAM metodus: vaikai sėjo sėklas ir vykdys augalų stebėjimą taikant kasdieninį žymėjimą.
Projekto organizatoriai:  Asta Čistovienė (muzikos mokytoja). I.Šukaitienė (mokytoja metodininkė).

Meniu