2023 m. vasario 14 d.  įstaigoje minėjome Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Organizatoriai kalbėjo apie tautiškumą, pilietiškumą, meilę tėvynei, pagarbos jausmą savam kraštui, šoko lietuvių liaudies ratelius, žaidė viktoriną, kurios metu įtvirtino vaikai savo žinias apie Lietuvą ir jos simbolius ( herbą, vėliavą, kokia jūra skalauja Lietuvos krantus, kas yra Lietuvos prezidentas ir kt.)
„DIDŽIAJAME SPRAGTUKE“ (Kęstučio g. 44A):
Renginio organizatoriai: A. Čistovienė, I.Šukaitienė, A.Kinčiuvienė.

„MAŽAJAME SPRAGTUKE“ PADALINYJE (Trakų g. 33):
Renginio organizatoriai: M.Lebedytė, A.Savickienė, J.Dabašinskienė.
Meniu