Nuotolinio mokymosi rezultatai – “KĄ VEIKIAU PER KARANTINĄ”
Dalyviai: įstaigos ugdytiniai, jų tėvai bei pedagogai.
Iniciatoriai: vaikų grupių pedagogai.

Nuotolinis mokymasis namuose karantino metu tapo išbandymu tiek vaikams, tiek tėvams, tiek ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo pedagogams. Tačiau atsižvelgus į kelis aspektus: įstaigos pedagogų informacinį – technologinį raštingumą bei turimas IKT priemones, šį procesą pavertėme malonia, kūrybine bei atradimų kupina veikla. Šios veiklos pasiūlymai buvo pateikti el. dienyne “Mūsų darželis”.
Ačiū, vaikučiams ir jų tėveliams, kurie pasidalino nuotolinio mokymo(si) veiklų rezultatais…

Meniu