KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO “SPRAGTUKAS” UGDYTINIŲ ŠEIMOMS, ESANT COVID-19 ĮVYKIUI, KONTAKTINIAI TELEFONAI:
Visuomenės sveikatos specialistė V. Taurienė tel.: 8 676 93368;
Įstaigos telefonas: +370 422487

NUO 2022 M. VASARIO 17 D.:
Už testavimo organizavimą atsakingas asmuo: Lina Žūkienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tel.: +370 422487, el. pašto adresas: lina@spragtukas.lt

  • Savikontrolės testai atliekami esant kontaktui su asmeniu sergančiu COVID-19 liga (patvirtintu PGR tyrimu);
  • Savikontrolės testai atliekami gavus ugdytinio tėvų sutikimą, papildomoje patalpoje „Seklyčia“;
  • Savikontrolės testą vaikui atlieka patys tėvai, prižiūrint atsakingam darbuotojui;
  • Savikontrolės testų rezultatai fiksuojami kontroliniame žurnale;
  • Savikontrolės testų kontrolę ir apskaitą vykdo visuomenės sveikatos specialistė Valė Taurienė.

KAIP GREITAISIAIS ANTIGENO TESTAIS IŠ SEILIŲ, VADINAMAIS „ČIULPINUKAIS“, TESTUOTI VAIKUS?
Dalijamės Vilniaus visuomenės sveikatos biuro parengta informacine vaizdo medžiaga, skirta ugdytinių, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, tėvams ir pedagogams:
https://www.youtube.com/watch?v=dB0wA1CuleM&t=2s

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „SPRAGTUKAS“ DOKUMENTAI:
2022 03 02 – VAIKŲ IR DARBUOTOJŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO TVARKA

SUTIKIMO-NESUTIKIMO forma

VALSTYBIAI DOKUMENTAI:
2021 08 24 d. Ekstremalios situacijos Valstybės operacijų vadovo sprendimas DĖL PRAVEDIMO ORGANIZUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOJE (suvestinė redakcija nuo 2022 02 21 d.)
2021 12 03 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Ekstremalios situacijos Valstybės operacijų vadovo sprendimas DĖL GREITŲJŲ SARS-COV-2 ANTIGENO TESTŲ, KURIEMS NAUDOJAMI SEILIŲ ĖMINIAI, NAUDOJIMO UGDYMO ĮSTAIGOSE (suvestinė redakcija nuo 2022 02 21 d.)

Meniu