„PELĖDŽIUKŲ“ GRUPĖ (5 – 6 m. amžiaus vaikai)

PEDAGOGAI: Sanida Lukoševičienė ir Dalė Šimkauskienė

AUKLĖTOJOS PADĖJĖJA: Vida Aleckūnienė

MŪSŲ GRUPĖS IŠSKIRTINUMAS: „Mokymosi kompetencija mums labai svarbi, todėl drąsiai tyrinėjame mokslo pasaulį“

DARBO LAIKAS:  7.00 – 19.00 val.

TAIKOMOS PROGRAMOS:
Ikimokyklinio ugdymo(si): https://www.spragtukas.lt/wp-content/uploads/2022/06/Kauno-lop%C5%A1elio-dar%C5%BEelio-Spragtukas-ikimokyklinio-ugdymo-programa.pdf
Priešmokyklinio ugdymo(si): https://www.spragtukas.lt/wp-content/uploads/2022/09/Prie%C5%A1mokyklinio-ugdymo-programa-nuo-2022-09-01.pdf

GRUPĖS APLINKOS:

Meniu