Sausio 2 – 13 d. „DIDŽIAJAME SPRAGTUKE“ (Kęstučio g. 44A): vykdėme projektą „Maži ir dideli – sportuojame visi!“, kurio metu per fizinio ugdymo užsiėmimus siekėme skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp skirtingo amžiaus vaikų.  Apjungiant skirtingo amžiaus vaikų fizinio aktyvumo veiklas, kūrėme įtraukiančią, motyvuojančią ugdymo(si) aplinką, palankią emocinę atmosferą, suteikiančią galimybę patirti džiaugsmą sportuojant. Siekėme skatinti atsakingumo jausmą bei bendravimo ir bendradarbiavimo (komunikacines savybes) gebėjimus tarp skirtingo amžiaus vaikų.
Renginio organizatoriai: M. Liepa, G. Klimaitė, K. Jocevičienė, R. Lynikienė, A. Klimkevičienė, A. Kinčiuvienė.

Meniu