2021 – 2022 MOKSLO METAI:

 • Kauno lopšelio-darželio “Spragtukas” taryba:
  Pirmininkė 
  – V Taurienė, sandėlininkė;
  Sekretorė – I. Šukaitienė, mokytoja metodininkė;
  Nariai (darbuotojai) – L. Žūkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; I. Baltušienė, virėja;
  Tėvų atstovai – Elijus Paulauskas (“Pelėdžiukų” gr.), Ignas Kalpokas (“Pelėdžiukų” gr.), Neringa Juozaitytė Dambrauskienė (“Ančiukų” gr.), Inga Bagžiūnaitė-Butvilienė (“Ančiukų” gr.), Simona Balnionienė (“Drakoniukų” gr.), Giedrė Arminė (“Drakoniukų” gr.), Gintarė Matušaitė (“Drakoniukų” gr.), Justina Mieželė (“Boružėlių” gr.), Eglė Račkauskienė (“Boružėlių” ir “Nykštukų” gr.), Laima Sabaitienė (“Nykštukų” gr.).
 • Kauno lopšelio-darželio “Spragtukas” Pedagogų taryba:
  Pirmininkė – A.Valatkevičienė, direktorė;
  Sekretorius – K.Jocevičienė, vyresn. mokytoja;
  Nariai – visi pedagogai.
 • Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ Metodinė taryba:
  Pirmininkė – L.Žūkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  Sekretorius – A.Čistovienė, vyresn. meninio ugdymo (muzika) mokytoja;
  Nariai – visi pedagogai.
 • Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ Darbo taryba:
  Pirmininkė – K.Jocevičienė, vyresn. mokytoja;
  Sekretorius – D.Šimkauskienė, vyresn. mokytoja;
  Narys – A. Klimkevičienė, mokytoja.

 

 

Meniu