Įstaigos projektas – vasaros stovyklėlė “SAULUTĖ 2023”
Dalyviai: įstaigos ugdytiniai, mokytojai.
„DIDŽIAJAME SPRAGTUKE“ (Kęstučio g. 44A):
Iniciatorius: G. Klimaitė
Tai kasmetinis – tradicinis įstaigos projektas, kuriuo metu vaikams veikla organizuojama teminėmis savaitėmis:
I-a savaitė (5 – 9 d.) „Statau- mąstau“ (atsakingi: I.Šukaitienė, I. Visockienė, M. Liepa).
Tikslas: suteikti vaikams inžinerinius, matematinius pagrindus per žaismingas konstravimo veiklas.
Veikla: vaikai atliko matavimo veiklas su gamtine medžiaga, lygino, svėrė, kuriame kibirėlyje yra daugiau vandens, smėlio ir pan. Iš pasirinktų priemonių statė įvairius statinius ir stebės, ar jie gali atlaikyti svorį, jeigu ne, samprotaus ką reikia daryti kitaip.

„MAŽAJAME SPRAGTUKE“ (Trakų g. 33):
Iniciatorius: J.Dabašinskienė
I-a savaitė (5 – 9 d.) „Įdomiosios vasaros statybos“ (atsakingi: E.Povilaikienė, A.Savickienė, G.Svidraitė ).
„DIDŽIAJAME SPRAGTUKE“ (Kęstučio g. 44A):
II-a savaitė (12 – 16 d.) „Šešėliai“ (atsakingi: A.Klimkevičienė, R.Lynikienė, G.Klimaitė, A. Čistovienė).
Tikslas: suteikti vaikams galimybę tyrinėti šešėlius per įvairias netradicines veiklas.
Veikla: vaikai per menines veiklas kūrė priemones skirtas šešėlių tyrinėjimui, samprotavo iš kur atsiranda šešėlis, kada matome šešėlį… “MAŽAJAME SPRAGTUKE” (Trakų g. 33):
II -a savaitė (12-16 d. ) “Vasaros spalvos” (atsakingi: B.Vaitiekūnienė, I. Lavinskienė).
Tikslas:  atrasti vasaros spalvas, lavinti fizinius bei emocinius pojūčius pasitelkiant įvairias menines priemones bei technikas.
Veikla: vaikai kūrė spalvų paveikslus naudojant skirtingas technikas, atrado spalvų liejimo meną, lavino kūrybiškumą ir  vaizduotę…

„DIDŽIAJAME SPRAGTUKE“ (Kęstučio g. 44A):
III-a savaitė (19-23 d.) „Jaunieji gamtos tyrinėtojai ir atradėjai“ (atsakingi: S.Lukoševičienė, D.Šimkauskienė, K.Jocevičienė)
Tikslas: susipažinti su įvairiais žolynais, sužinoti „Joninių (Rasos)“ šventės tradicijas ir atrasti archeologinio pasaulio ypatumus.
Veikla: Nors už lango lijo, bet veikla įvyko 🙂 Visi darželio vaikai susirinko salėje prie bendro „laužo“, kur sužinojo: kodėl šokama per laužą? ką reikia ieškoti per Jonines? kas yra archeologija?… Paskui visų laukė pasirinktinai-netradicinės veiklos: vaikai galėjo – mokytojų padedami pinti vainikus, gaminti „sekretus“, piešti su augalais, kurti augalų kilimą ir pan.

“MAŽAJAME SPRAGTUKE” (Trakų g. 33):
III -a savaitė (19- 23 d. ) “Matematika lauke” (atsakingi: M. Lebedytė, S. Juršėnaitė).
Tikslas:  susipažinti su matematika per netradicines veiklas.
Veikla: vaikai lygino ir svėrė kieme rastus daiktus, skaičiavo aplinkos objektus ir fiksavo užduočių lape, iš gamtinių medžiagų kūrė įvairias figūras, žaidė stalo žaidimą “Uno”.

„DIDŽIAJAME SPRAGTUKE“ (Kęstučio g. 44A):
IV-a savaitė (26-30 d.) „Robotai kūrėjai“ (atsakingi: G.Klimaitė, A.Kinčiuvienė, A.Čistovienė)
Tikslas: susipažinti vaikus su informacinių technologijų naudojimu, programavimu ir kodavimu.
Veikla: Visus vaikus ir darbuotojus pasitiko keturi „Robotai“, kurie pamokino robotų šokio. Kad vaikai galėtų atlikti užduotis – įdomias, netradicines veiklas, turėjo atkoduoti paslaptingą dėžutę. Sužinoję kas viduje, vaikai pasiskirstė į veiklas:
< gaminosi spalvotus akinius, per kuriuos matė tos pačios knygos skirtingus paveikslėlius;
< tyrinėjo žaislinių robotų veikimo funkcijas;
< išmėgino planšetinių kompiuterių programėles;
< grojo netradiciniais elektriniais-muzikiniais instrumentais;
< įveikė labirintą ir gavo apdovanojimą (saldžią dovanėlę);
< buvo kūrybinės veiklos, kurių metu vaikai perteikė savo emocijas.

“MAŽAJAME SPRAGTUKE” (Trakų g. 33):
IV -a savaitė (26 – 30 d. ) “Tyrinėju, daug dalykų atrandu” (atsakingi: J. Dabašinskienė, J. Palšauskienė).
Tikslas: skatinti vaikus tyrinėti, kurti, atrasti.
Veikla: vaikai ieškojo lobio, iš rastų gamtos gėrybių dėliojo raides, kūrė smėlio dėžėje atogrąžų miškus.

Meniu