Mūsų įstaigos darbuotojų komanda – aktyvi ir atvira inovacijoms, pareiginga ir atsakinga, neabejinga mažo vaiko ir jo šeimos poreikiams. Kolektyvo tarpusavio santykiai paremti abipusiu supratimu, pasitikėjimu ir geranoriška pagalba.

      Čia:

  • dirba geri, kvalifikuoti, turintys bei išsakantys savo nuomonę specialistai; 
  • darbuotojams sudaromos sąlygos kvalifikacijos kėlimuisi bei persikvalifikavimui;
  • kiekvienas turi galimybę saviraiškai;
  • formuojamas požiūris – „mokymosi komanda“;
  • darbuotojai „auginami“ – plačios karjeros galimybės.

Mūsų kolektyvą sudaro: direktorius, 2 pavaduotojai, 19 pedagogų, 4 švietimo pagalbą teikiantys darbuotojai bei 20 pagalbinio personalo. Nors pareigybės skirtingos, bet visi mes siekiame bendro tikslo – sukurti saugią ir palankią mažo vaiko ugdymosi aplinką bei siekti jo individualios pažangos.

 

Mūsų pedagogų komanda ypatingai kūrybinga – vaikams gamina netradicines, įdomias ir vaikui nematytas ugdymosi priemones:

Meniu