2023 m. vasario 24 d.  įstaigoje vyko priešmokyklinio amžiaus (6-7m.) vaikų gebėjimų tarpinis įsivertinimas “Žiniuko viktorina 2023”. Viktorinoje dalyvavo “Voveriukų”, “Pelėdžiukų”, “Meškučių” grupių ugdytiniai ir viena priešmokyklinukų grupė iš Kauno lopšelio-darželio “Naminukas”. Vaikai per įvairias žaidybines veiklas pasitikrino savo žinias pagal šešias ugdymosi sritis: gamtamokslinį ugdymą, kalbinį ugdymą, matematinį ugdymą, meninį ugdymą, socialinį ugdymą, sveikatos ir fizinį ugdymą.
„DIDŽIAJAME SPRAGTUKE“ (Kęstučio g. 44A):
Renginio organizatoriai: S. Lukoševičienė, D. Šimkauskienė, I. Šukaitienė, G.Klimaitė, A.Čistovienė.

Meniu