NUO 2021 M. ĮSTAIGOJE TAIKOMA INOVACIJADARBUOTOJŲ SKATINIMAS – NOMINACIJA „PAŠAUKIMAS“:
        
                Ačiū
už ugdymo priemonių kieme pagaminimą…                    Ačiū už ugdymo priemonės „Šviesos stalas“ pagaminimą…             Ačiū už edukacinę veiklą vaikams „Naktis darželyje“…

     
      Ačiū, už edukaciją darbuotojams „Kalėdinis stebuklas“…    Ačiū, už pagalbą užtikrinant sklandų vaikų mitybos           Ačiū, už įrengtas netradicines vaikų aplinkas (kieme)…
organizavimą Lietuvos ekstremalios situacijos metu…

      
Ačiū, už kolektyvo subūrimą bendrai kūrybinei veiklai…    Ačiū, už valgiaraščio alergiškiems vaikams derinimą…  Ačiū, už darbą su ugdymosi sunkumų turinčiais vaikučiais…

2024 M. BALANDŽIO MĖN. TĘSĖME TRADICIJĄ, ORGANIZAVOME BENDRUOMENĖS POPIETĘ – KŪRĖME VYLYKINES ATVIRUTES IR VAŠKINIUS MARGUČIUS:

2023 M. SPALIO MĖN. ĮSTAIGOJE TRADICIŠKAI PAMINĖJOME MOKYTOJO DIENĄ:

2023 M. BALANDŽIO MĖN. TĘSĖME TRADICIJĄ, ORGANIZAVOME BENDRUOMENĖS POPIETĘ – KŪRĖME VAŠKINIUS MARGUČIUS:

2022 M. SPALIO MĖN. ORGANIZAVOME MOKYTOJAMS KŪRYBINĘ POPIETĘ  IR SKAPTAVOME MOLIŪGUS:

2022 M. SPALIO MĖN. ĮSTAIGOJE TRADICIŠKAI PAMINĖJOME MOKYTOJO DIENĄ:


2022 M. BALANDŽIO MĖN. ORGANIZAVOME BENDRUOMENĖS POPIETĘ IR KŪRĖME VAŠKINIUS MARGUČIUS:

2021 M. SPALIO MĖN. ĮSTAIGOJE TRADICIŠKAI PAMINĖJOME MOKYTOJO DIENĄ:


ĮSTAIGOJE BENDRUOMENEI ORGANIZUOJAMI SEMINARAI IR METODINĖS DIENOS:
2022 sausio 10d., 12d., ir 17d. įstaigoje darbuotojams vyko psichologiniai mokymai, tema – “Streso valdymas”


2021 spalio 27 d. darbuotojai apsilankė žymiausių pasaulio impresionistų kūrybos parodoje „Pasaulio dailės lobynai: nuo Monė iki van Gogo“.


2021m. organizuoti ilgalaikiai mokymai „Inovacijos vaikų darželyje“, finansuojami  Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir savivaldybių biudžetų lėšomis.

2019 m. praktinė veikla „Kaip elgtis esant gaisro pavojui?                                                          2019 m. metodinė atvira veikla „Kaip siekti SUP vaikų pažangos?“
    
2019 m. seminaro akimirkos „Neigiamos suaugusiųjų emocijos: kaip nuo jų apsaugoti vaikus“

BENDRUOMENIŠKUMO VERTYBIŲ PUOSELĖJIMAS:

 

Meniu